ЖИЛИЩНА СГРАДА

Проектното решение е изработено по задание на инвеститора и е съобразено с действащите правила и норми за този вид обекти.

Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова с носещи колони и греди. Предвиден е четирискатен покрив с дървена покривна конструкция по конструктивен проект, покрит с гръцки керемиди.

Технически данни:

  • ЗП = 218.88 м2
  • РЗП = 1315.49м2