Архитектурна фирма "Д-Заин" ЕООД е основана от арх. Светослав Фъсов с предмет на дейност:

  • градоустройство, архитектура, обществено, промишлено, жилищно и интериорно проектиране
  • изработване на устройствени схеми и устройствени планове
  • изработване на инвестиционни проекти за строителство и реконструкция на сгради
  • изготвяне на инвестиционни проекти за консервация, реставрация и експониране на архитектурни и археологически паметници на културата
  • съгласуване и одобряване на проекти по контролните органи
  • консултантска дейност по градоустройствени, проектантски и строителни дейности
  • експертна дейност по Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)