ЖИЛИЩНА СГРАДА

Въпреки неблагоприятният северен скат, помещенията ще са добре осветени и ослънчени, използвайки югозападни и югоизточни изложения. Това се постига, като сградата е проектирана издължена в посока север-юг, за да се оползотвори ослънчаването от изток и запад.

Конструкцията на сградата е масивна със стоманобетонови основи, греди, колони и плочи/частично/ и дървена покривна конструкция. Покрива – скатен с керемиди и дървена покривна конструкция. Скатовете са с два наклона.

Технически показатели:

·         ПЛОЩ УПИ=1'782m²
·         ЗП КОТА±0.00=126.93m²
·         РЗП=172.46m²