Всеки инвестиционен проект се ражда в ума на инвеститора, а не в ума на архитекта, инженера или строителя. Имате идея за еднофамилна къща, хотел, производствено предприятие? Нашата задача е да претворим Вашата идея във форма, за да може тя да бъде реализирана. Към Вашата идея ние добавяме нашите знания за естетика, функционалност, икономичност и законосъобразност, за да получите най-доброто решение за Вашите нужди.

Главният проектант, основател и управител на „Д-Заин” ЕООД арх. Светослав Фъсов притежава над 10 години опит в областта на архитектурното проектиране, градоустройство, компютърна графика и други свързани дейности. Ние посрещаме и отговоряме адекватно на Вашите изисквания и конкретни нужди. Умеем да си служим с традиционните похвати в архитектурата и едновременно с това прилагаме успешно новаторските идеи и актуалните нормативни изисквания.
 
Ние Ви предлагаме цялостно и комплексно обслужване за Вашия инвестиционен проект – предпроектно проучване и консултации, уточняване спецификата и обхвата на проекта, оценка на функционална, архитектурна и инвестиционна целесъобразност, архитектурно проектиране, 3D визуализации, инженерни Ел, ВиК, ОВ и всички други проекти, необходими за получаване на разрешение за строеж, интериорни проекти и вътрешен дизайн, проследяване изпълнението на Вашия проект. За повече информация относно изпълнени проекти, моля посетете нашата секция проекти.