Име на проекта
Тип
Местоположение
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
жилищни
с. БРЕСТОВИЦА
жилищни
с. ТРУД
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
промишлени
Автомагистрала Тракия 154 км. (с. БЕЛОЗЕМ)
градоустройствени
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
градоустройствени
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
обществени
гр. ПЛОВДИВ
градоустройствени
градоустройствени
жилищни
гр. ЧЕПЕЛАРЕ
жилищни
гр. РАКОВСКИ
интериорен дизайн
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
интериорен дизайн
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
интериорен дизайн
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ
жилищни
УПИ XIV - 510.473, жилищно строителство, обществнено обслужване и трафопост от кв.51 в ж.к. Кишинев, гр. Пловдив, Община Пловдив
жилищни
ж.к. Кишинев, гр. Пловдив, Община Пловдив
обществени
жилищни
УПИ XVIII-510.215 - жилищно и обществено обслужване, /ПИ 469 по КК с КР/ кв. 51 - нов по ПУП-ПРЗ на Ж. К. "Кишинев", гр. Пловдив, ОБЩИНА "Пловдив"
обществени
УПИ II – 41.2 производствена и складова дейност, обществено обслужване, ПИ № 38950.41.217 по КК с КР, м. „Голяма Узунюрия“, по ПУП на землище с. Костиево, Община „МАРИЦА”, Област Пловдив