ЦЕХ за ТРАНЖИРАНЕ и ПАКЕТАЖ на МЕСО – РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕУСТРОЙСТВО и ПРИСТРОЙКА