ЛУКОЙЛ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и АГСС с ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС

Сградата включва в себе си търговска зала, кафе-аперитив с бар и склад към него, помещение за ел. табло, склад промишлени стоки, склад хранителни стоки, битово помещение за персонала със санитарен възел, стая управител и санитарни възли за посетителите. Входът към търговската зала е под козирката, на залата за хранене - откъм откритата тераса за сервиране. Между двете помещения е осъществена функционална връзка. Сградата е компактно организирана в обем, отговарящ на изискванията на корпоративния дизайн, зададен от инвеститора.

Застроената площ на сградата е 203,88м2.