ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Обектът представлява ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ в УПИ XIV - 510.473, жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост от кв. 51 в ж.к. Кишинев, гр. Пловдив, Община Пловдив.

Сградата се развива на пет нива. На първото ниво са проектирани магазини и гаражи, както и входното антре. На кота +3,40 са разположени две ателиета за творческа дейност, а коти +6,20; +9,00; +11,80 са жилищни етажи.

Основният вход е от запад. Сградата е проектирана на странична и улична регулация, с два калкана от страни и отзад. Стълбищната клетка е самостоятелно затворена /12,83 м2/ и за нея е предвидено око /1,28 м2/ и горно естествено осветление. Асансьора е със светли размери 160/190 см и е разположен до стълбищната клетка.