БАЗА ЗА ОТДИХ АПАРТАМЕНТЕН ТИП

Сградата е с „П”-образна форма с деформационна фуга. Конструкцията е монолитна, стоманобетонова с керемиден покрив с наклон 1:3. Покривната конструкция се развива в типичен родопски стил, характерен за високопланинските сгради. Сградата е решена с отстъпвания на горните нива, за да се вписва плавно в терена и околната среда. Обработката на фасадите е осъществена с естествени материали.

Технически показатели:
  • площ У.П.И. база за отдих = 3079м2
  • ±0.00=1403.50
  • ЗП 1109.57м2
  • РЗП = 6704.37м2
  • ВЪТРЕШЕН ДВОР = 200м2