ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВОПРЕРАБОТКА И МЕБЕЛИ

От южната страна на сградата са разположени битови помещения за персонала и над тях са офиси, склад и стая за почивка. В самото хале има две условни производствени зони – СТРУГАРНО и МЕБЕЛНО и зона за експедиция между тях. Входове за производствените площи има от изток и запад. От северната страна на сградата са проектирани на фуга три инсталационни помещения, където се разполагат ОиВ инсталации.

Основната конструкция на халето е метална с метални колони и греди.  Битовите помещения, офиси и стая за почивка, разположени между оси 1 и 2, са с монолитна стоманобетонова конструкция на деформационна фуга със стоманената конструкция на халето.

Технически показатели:
  • ЗП общо 806.35м2
  • РЗП 900.75м2