НОВО, НИСКО, СВОБОДНО, ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ – ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ/ГАРАЖИ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ

НОВО, НИСКО, СВОБОДНО, ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ/ГАРАЖИ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В УПИ V – 2301, кв. 607 - нов център по ПУП-ПРЗ на гр. Раковски, ОБЩИНА РАКОВСКИ