ШОУРУМ ИНТЕРКОМПЛЕКС

На първото ниво се развива ШОУ-РУМ, зала, офиси, санитарни помещения и вертикални комуникации. Откъм улицата е оставено основното изложбено пространство. Входът е с ветробран и е осигурено помещение за охрана с добра видимост в три посоки. За всички помещения е осигурено добро естествено осветление. На първото ниво е предвидена и тоалетна за инвалиди.

Откъм пътя е предвидена окачена фасада, която да даде постоянно осветление от север и видимост на  изложбеното пространство от минаващите по шосето. Фасадата на сградата е посукана с цел да подведе клиентите към входа на шоурума. По този начин сградата е решена като пресичане на два обема, като излизат и структурни елементи по фасадата. Конструкцията е стоманобетонова, покривът – плосък.
 
Технически показатели:
  • Площ У.П.И.=4988м2
  • ±0.00=167,70
  • ЗП=232.89м2
  • РЗП=461,14м2