БАЗА ЗА ОТДИХ

На кота ±0.00 се развива зона за обществено обслужване. Предвидени са магазини, скиорна и лоби бар, както и стая за управителя. На кота -8.40 се развиват машинно за ОиВ инсталация за подземния гараж, складове, сауна с масаж и фитнес зала. Останалите площи на сградата са жилищни за временно пребиваване. Конструкцията е монолитна, стоманобетонова с керемиден покрив. Покривната конструкция се развива в типичен родопски стил, характерен за високопланинските сгради.

Технически показатели: 
  • площ У.П.И. база за отдих=2728.72м2
  • ±0.00=1613.85
  • ЗП=1039.07м2
  • РЗП=9273.28м2