ЖИЛИЩНА СГРАДА

Обектът се състои от гараж и две самостоятелни жилищни единици. Сградата е изцяло едноетажна със скатни, керемидени покриви.

Сградата е проектирана със стоманобетонна конструкция, като външните зидове се зидат с ИТОНГ – 30см., конструкцията е с 5 см. навътре и колоните и шайбите се обличат с 5 см. топлоизолация. Сградата се развива само на едно ниво със скатни покриви и калкани. Покривът е изпълнен с дървена конструкция.

Технически показатели:
·         ЗП=221.98м2
·         РЗП=221.98м2